Amppareissa omana osionaan ollut kartta poistetaan sivustolta tulevan viikonlopun muutostöiden yhteydessä. Vähäiselle käytölle jäänyt sivu on esittänyt Amppareiden uutisia kartalla.

Amppareiden karttatoiminto poistuu.

Amppareiden karttatoiminto poistuu.

Karttatoiminnosta on päätetty luopua, koska sen tarkkuutta ei ole saatu halutulle tasolle. Tällä hetkellä kartta näyttää uutisen tapahtumapaikan kaupungin tarkkuudella, mutta ei esitä uutistapahtumalle tarkkaa katua tai muuta tapahtumapaikkaa. Esimerkiksi jos uutisessa kerrotaan kolarista Joensuussa, joensuulaista lukijaa kiinnostaa, missä risteyksessä se on tapahtunut. Nyt kartta on näyttänyt vain Joensuun keskustaa.

Amppareiden kehitystyö jatkuu, ja tulevaisuudessa nähdään, saadaanko karttatoiminto takaisin entistä parempana. Nyt heittäisimmekin palloa myös lukijoiden suuntaan – millaisissa uutistilanteissa teidän mielestänne kartta toimisi ja millaista informaatiota haluaisitte kartan kautta nähdä? Rakentavaa palautetta voi jättää tänne blogiin tai lähettää Amppareiden palautteen kautta.